WWW.TELLSUBWAY.BESurvey

VPS-Privacybeleid


Value Pay Services, LLC
9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800
Miami, Florida 33156
Telefoon: 1-888-445-9239
Technische ondersteuning: webmaster@ipcoop.com

I. Algemene en uitdrukkelijke toestemming bij toegang tot websites


A. Dit Privacybeleid maakt bekend hoe Value Pay Services, LLC (“VPS”) informatie over u verzamelt, beschermt, gebruikt en deelt, waaronder Persoonlijke Informatie zoals wordt gedefinieerd in Deel II van dit Privacybeleid. VPS is een volle dochteronderneming van Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”), een onderneming zonder aandelen in eigendom van de leden, waarvan alle leden lid zijn van de SUBWAY® Franchisehouders gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, zijn landsgebieden en Canada (“SUBWAY® Franchisehouders”).

VPS deelt informatie, waaronder Persoonlijke Informatie met IPC en de volle dochterondernemingen van IPC, waaronder maar niet beperkt tot, IPC Financial Solutions, LLC (“IPCFS”), IPC Insurance Solutions, LLC (“IPCIS”), IPC Money Transmitter Inc. (“IPCMTI”) en Independent Purchasing Incorporated (“IPI”). Naar IPC en zijn volle dochterondernemingen wordt gezamenlijk verwezen als "IPC”.

VPS deelt informatie, waaronder Persoonlijke Informatie, met internationale aankoopcoöperaties, waaronder, maar niet beperkt tot, European Independent Purchasing Cooperative (“EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (“LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (“IPCA”) en Middle East Independent Purchasing Cooperative (“MEIPC”), deze zijn allen eigendom van en worden geëxploiteerd door de leden, en samengesteld uit alle SUBWAY® Franchisehouders die gevestigd zijn in de volgende respectieve geografische gebieden: Europese Unie (EIPC), Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied (LACIPC), Australië (IPCA) en het Midden-Oosten (MEIPC). Naar EIPC, LACIPC, IPCA en MEIPC wordt gezamenlijk verwezen als de “Co-op Groep”.

VPS deelt informatie, waaronder Persoonlijke Informatie, met Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”), dat bedrijfsactief is als een servicegerichte onderneming voor en namens het SUBWAY® systeem wereldwijd door bedrijfsverwante services te verschaffen voor de volgende franchise-entiteiten: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”). DAI is eigenaar van en verleent licenties van het SUBWAY® handelsmerk en SUBWAY® Restaurant System aan zijn gelieerde ondernemingen, waaronder, maar niet beperkt tot, Subway International B.V. (“SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd (“SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (“SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (“SSFSA”) en Subway Systems India Private Limited (“SSIPL”), met als doel SUBWAY® restaurants wereldwijd te ontwikkelen. Naar FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, en SSIPL wordt in dit document gezamenlijk verwezen als de “SUBWAY® Group.”

VPS deelt informatie, waaronder Persoonlijke Informatie, met de volgende SUBWAY® Group reclame-entiteiten: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (“SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc. (“SFAFC”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (“SFAFA”) en Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. (“SFAFTBV”). Naar SFAFT, SFAFC, SFAFA en SFAFTBV wordt gezamenlijk verwezen als de “FAF groep”.

Alle informatie wordt verzameld op een eerlijke en niet-opdringerige wijze, met uw vrijwillige instemming, rechtsreeks verkregen van u door VPS, IPC, de Co-op Group, de SUBWAY® Groep en/of de FAF Groep.


B. VPS respecteert de privacy van de SUBWAY® Franchisehouders, mogelijke SUBWAY® Franchisehouders, SUBWAY® klanten en andere bezoekers van zijn websites die informatie kunnen verstrekken. VPS bevestigt de behoefte voor gepaste bescherming en beheer van de informatie die u verstrekt. VPS heeft bedrijfsactiviteiten geadopteerd, geïmplementeerd en voert deze uit in navolging van het Privacybeleid om u te helpen begrijpen wat voor soort informatie CPS mogelijk kan verzamelen, hoe die informatie kan worden gebruikt, en met wie die informatie kan worden gedeeld. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die voor en in naam van VPS wordt verzameld, hetzij schriftelijk, mondeling of elektronisch, via om het even welke website die door of in naam van VPS wordt beheerd, waaronder, maar niet beperkt tot www.tellsubway.com, www.tellsubway.com en www.subwaycatering.com, samen met enige en alle toekomstige websites die door of in naam van VPS worden geëxploiteerd (de "Websites"). Door deze Websites te gebruiken of door deel te nemen aan enig programma of enige service die door VPS wordt beheerd, stemt u in met de inzake gegevenspraktijken in dit Privacybeleid. Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid of de bescherming van uw informatie, vragen wij u contact op te nemen met VPS via www.ipcoop.com of rechtstreeks, zoals uiteengezet wordt in Deel II van dit Privacybeleid.

ALS U PERSOONLIJKE INFORMATIE INDIENT BIJ VPS, EN/OF DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE WEBSITES EN DEZE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT VPS PERSOONLIJKE INFORMATIE KAN VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID EN DE VOORWAARDEN ERVAN, ZOALS TOEGESTAAN OF VEREIST DOOR DE WET.


C. Toestemming informatie te delen en openbaar te maken waaronder het overbrengen van internationale gegevens. ONaast in te stemmen met dit Privacybeleid en de Voorwaarden, waaronder alle relevante supplementaire gedragslijnen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat VPS de informatie die u hebt verstrekt kan delen, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. VPS kan de informatie delen met IPC, de Co-op Group, de SUBWAY® Group en de FAF Group. VPS kan ook de informatie delen met ondernemingen die ondersteuningsdiensten verstrekken aan eerdergenoemde ondernemingen, zoals verwerkingsdiensten van creditcards, postvoorbereiders, webhosts, verstrekkers van technische ondersteuning, centra die bestellingen vullen en verwerken, of andere service providers, of voor het afdwingen of onderzoeken van transacties of bedrijfsactiviteiten omdat deze ondernemingen mogelijk informatie nodig hebben over u om hun functies uit te voeren. Deze ondernemingen zijn niet gemachtigd om de informatie die VPS met hen deelt voor enige andere doeleinden te gebruiken, maar VPS superviseert deze ondernemingen niet. U gaat ermee akkoord dat VPS en diegene met wie VPS informatie deelt (de "Recipiënten") mogelijk uw informatie wereldwijd openbaarmaken of doorsturen, waaronder binnen en buiten de VS, de Europese Unie en de geografische gebieden in het buitenland waar de Co-op Group, de SUBWAY® Group en de FAF Group diensten verlenen, en in andere rechtsgebieden, voor enige andere doeleinden in verband met de bedrijfsactiviteiten en programma's van VPS.


D. Toestemming voor elektronische kennisgevingen als een veiligheidsovertreding zich voordoet. Als VPS of een Recipiënt vereist is te melden dat gemachtigde toegang werd verkregen tot bepaalde veiligheidssystemen gaat u ermee akkoord dat VPS, of de Recipiënt dit te goeder trouw kan doen wanneer het vereist is of het vrijwillig kan doen door een voorafgaande kennisgeving te posten op de Websites of een voorafgaande kennisgeving te sturen naar de e-mailadressen die VPS of de Recipiënt voor u heeft. U gaat ermee akkoord dat de naar u gestuurde kennisgeving telt als kennisgeving voor enige andere persoon die u vertegenwoordigt en u gaat ermee akkoord om deze kennisgeving aan zulke persoon te verstrekken.


II. Soorten informatie die VPS verzamelt


A. Persoonlijke Informatie. Persoonlijke Informatie wordt gedefinieerd als informatie wat betreft de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, door te verwijzen naar een Sofi-nummer en/of identificatienummer (hierna "SOFI/I.N.") of naar een of meerdere factoren die specifiek zijn voor zijn/haar fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Persoonlijke Informatie omvat maar is niet beperkt tot: naam, thuisadres, telefoonnummers (thuis en mobiel), persoonlijk e-mailadres, SOFI/I.N., en financiële informatie zoals gevonden kan worden op aanvragen voor creditcards en financiële uittreksels.

VPS neemt maatregelen om de confidentialiteit van uw SOFI/I.N. te behouden, om uw SOFI/I.N. te beschermen van onrechtmatige bekendmaking, en om toegang tot uw SOFI/I.N. te beperken. VPS zal uw SOFI/I.N. niet aan het publiek in het algemeen bekendmaken, uw SOFI/I.N. afdrukken op een kaart, eisen dat u uw SOFI/I.N. geeft om toegang te krijgen tot producten of services, of uw SOFI/I.N. versturen via internet tenzij de verbinding beveiligd is of uw SOFI/I.N. gecodeerd is, of eisen dat u uw SOFI/I.N. gebruikt om toegang te krijgen tot Websites zonder bijkomende authenticatie.


B. Gevoelige Persoonlijke Informatie. Gevoelige Persoonlijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot: informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke affiliatie, godsdienst, seksuele geaardheid, handicaps, gezondheid en veteranenstatus. VPS deelt nooit uw gevoelige Persoonlijke Informatie tenzij u uitdrukkelijke toestemming geeft om uw gevoelige Persoonlijke Informatie te delen.


C. Bedrijfscontactinformatie. Bedrijfscontactinformatie wordt beschouwd als niet-Persoonlijke Informatie, en onder de wetten van rechtsgebieden die vermeld worden in Delen IX en XI van dit Privacybeleid, is deze niet onderhevig aan speciale bescherming en kan gewoon gedeeld worden met iemand binnen of buiten VPS. Bedrijfscontactinformatie omvat, maar is niet beperkt tot: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, bedrijfstelefoonnummer. In de mate dat deze informatie niet wordt verschaft in de wetten van andere rechtsgebieden, zullen zulke wetten worden geïdentificeerd in Deel XIV van dit Privacybeleid.


III. Verzamelen en gebruik van Persoonlijke Informatie.


VPS verzamelt en gebruikt uw Persoonlijke Informatie zodat de Websites voor hun beoogde doeleinden kunnen worden gebruikt. VPS van uw Persoonlijke Informatie als volgt gebruiken:


A. Persoonlijke informatie verzameld op Websites. Persoonlijke informatie wordt verzameld op elk van de volgende Websites als volgt:

 1. www.tellsubway.com Persoonlijke Informatie verzameld op deze Website omvat, maar is niet beperkt tot, naam, e-mailadres, postcode, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer thuis, mobiel telefoonnummer, nummer van Subway kaart, adresinformatie voor creditcard en facturering (voor aankopen via de kaart of voor laden of herladen van de kaart). VPS deelt deze informatie met de SUBWAY® Group en de FAF Group voor communicatiedoeleinden en marketing. VPS kan ook bepaalde informatie delen met derden om ondersteuningsservices te verstrekken in verband met het SUBWAY® kaartprogramma.

 2. www.tellsubway.com Persoonlijke Informatie verzameld op deze Website omvat, maar is niet beperkt tot, naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, huwelijksverjaardag, en feedback van enquêtes in verband met uw ervaringen in SUBWAY® Restaurants. VPS deelt deze informatie met de Co-op Group, de SUBWAY® Group en de FAF Group voor marketingdoeleinden indien u ervoor kiest mededelingen te ontvangen.

 3. www.subwaycatering.com Persoonlijke Informatie verzameld op deze Website omvat, maar is niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, verjaardag en creditcardinformatie. VPS deelt deze informatie door uw naam en contactinformatie te zenden naar het SUBWAY® restaurant als u een bestelling doet. VPS geeft ook uw klantcontactinformatie aan de SUBWAY® Group en de FAF Group voor marketingdoeleinden, indien u ervoor kiest mededelingen te ontvangen.

B. Website bezoekers.

 1. Gebruikersnaam en wachtwoord. Om toegang te krijgen tot de pagina's voor leden of tot niet-publieke pagina's op de Websites die door VPS worden geëxploiteerd, moet een gebruikersnaam en wachtwoord worden aangemaakt. VPS geeft geen gebruikersnamen of wachtwoorden vrij, aan personen binnen of buiten VPS. Indien u uw gebruikersnaam of wachtwoord moet veranderen of verwijderen, neem dan contact op met www.ipcoop.com of rechtstreeks, zoals uiteengezet in Deel XII van dit Privacybeleid.

 2. E-mail- & mobiele updates. U hebt de kans te kiezen of u al dan niet e-mail- en mobiele berichten van VPS ontvangt. VPS stuurt u alleen e-mail of mobiele meldingen als u ervoor kiest deze te ontvangen. Als u kiest om e-mail en mobiele berichten te ontvangen, zal VPS u af en toe updates sturen over nieuwe toevoegingen aan de Websites, zowel als speciale aanbiedingen en promoties die u kunt gebruiken. Als u op een bepaald moment beslist dat u deze soorten meldingen van VPS liever niet ontvangt, kunt u uw beslissing om ze te ontvangen intrekken door op de link Opzeggen te klikken onderaan alle VPS e-mailberichten of door uw contactvoorkeuren voor uw account bij te werken.

 3. Wedstrijden en enquêtes. Van tijd tot tijd kunnen de Websites vrijwillige wedstrijden of enquêtes lanceren die Persoonlijke Informatie kunnen vragen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. VPS zal de informatie uitsluitend gebruiken in verband met de gevoerde wedstrijd of enquête.

 4. Cookies – Internetgebruiker. Cookies zijn stukjes informatie die een website stuurt naar de hard drive van een persoon terwijl hij of zij een website aan het bekijken is. Cookies laten toe dat de website zich belangrijke informatie herinnert, zodat uw bezoek aan de site nuttiger is voor u. VPS gebruikt cookies om bezoeken in de toekomst te verbeteren.

  Indien u geen Cookie wenst te ontvangen, of als u uw browser zodanig wilt instellen dat u gewaarschuwd wordt telkens een Cookie wordt verzonden, of als u alle Cookies wilt uitschakelen, gebruik dan de opties op uw internetbrowser om u te helpen. De optie "Help" op uw internetbrowser kan u helpen om uw voorkeuren voor Cookies te veranderen. Denk eraan dat als u de Cookies uitschakelt, dat u geen toegang kunt hebben tot de vele voorzieningen op de Website.

 5. Internet Protocol (IP) Address. Een internet protocol (IP)-adres is geassocieerd met de verbinding van uw computer met internet. VPS kan uw IP-adres gebruiken om te helpen bij het vaststellen van problemen met de server van VPS, om Websites toe te kennen en contact met u te behouden als u door Websites navigeert. Het IP-adres van uw computer kan ook gebruikt worden om u informatie te verschaffen op basis van uw navigatie in Websites. VPS verbindt geen IP-adressen met Persoonlijke Informatie.

 6. Globale informatie. Om de interesses en het gebruik van bezoekers aan verschillende gebieden van de Websites en de verschillende programma's die VPS gebruikt te meten, steunt VPS op globale informatie. Dit is informatie die u niet identificeert, zoals bijvoorbeeld statistische en navigationele informatie. Met deze globale informatie kan VPS statistische en andere samenvattingsanalyses van de gedragingen en karakteristieken van bezoekers uitvoeren. Hoewel VPS deze globale informatie kan delen met derden, zal deze informatie niet kunnen gebruikt worden om u te identificeren, of om andere Persoonlijke Informatie over u te bepalen.

  VPS verzamelt ook globale informatie dat VPS niet als Persoonlijke Informatie beschouwd in verband met de maaltijden die u koopt en de demografische informatie van klanten van SUBWAY® restaurants. VPS kan deze informatie delen met de Co-op Group, de SUBWAY® Group en de FAF Group om product marketing en reclame te verbeteren.


 

C. SUBWAY® Franchisehouders.VPS verzamelt en gebruikt Persoonlijke Informatie van SUBWAY® Franchisehouders om de SUBWAY® Franchisehouder van services te voorzien. VPS verzamelt Persoonlijke Informatie van de SUBWAY® Franchisehouder op een eerlijke niet-opdringerige manier, indien de SUBWAY® Franchisehouder daar vrijwillig toestemming voor geeft. Persoonlijke informatie die van SUBWAY® Franchisehouders wordt verzameld omvat, maar is niet beperkt tot: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, wachtwoord en SOFI/I.N. VPS verzamelt ook de volgende informatie van de SUBWAY® Franchisehouder: naam van het restaurant, adres, bankrekeninginformatie voor elektronische betaling, creditcardinformatie en andere gerelateerde informatie die nodig is voor factureringsdoeleinden, zoals het postadres van de SUBWAY® Franchisehouder voor creditcardvalidatie. VPS kan de informatie rechtstreeks van de SUBWAY® Franchisehouders verzamelen of VPS kan het ontvangen van IPC, de Co-op Group, SUBWAY® Group en/of FAF Group. Om de SUBWAY® programma's voor een cashkaart en rewards-kaart te implementeren, moet VPS toegang hebben tot de Persoonlijke Informatie van de SUBWAY® Franchisehouders, waaronder, maar niet beperkt tot: naam, adres en bankrekeninginformatie die aan DAI en/of FWH werd verschaft om een vooraf geautoriseerde rekening van de SUBWAY® Franchisehouder op te zetten. Als u een SUBWAY® Franchisehouder bent en u wilt niet dat VPS deze informatie bekendmaakt, moet u de Privacyfunctionaris bij VPS hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en, indien de informatie verzameld werd door DAI en/of FWH, de Privacyfunctionaris van DAI en/of FWH, zoals uiteengezet wordt in Deel XII van dit Privacybeleid. Nalaten de verzochte Persoonlijke Informatie te verstrekken kan een negatieve invloed hebben op het vermogen van een SUBWAY® Franchisehouder om bedrijfsactief te zijn als een SUBWAY® Franchisehouder of om deel te nemen in bepaalde programma's die verplicht zijn voor SUBWAY® Franchisehouders.

VPS kan ook het e-mailadres van een SUBWAY® Franchisehouder gebruiken om te antwoorden op binnenkomende verzoeken voor service en ondersteuning van zulke SUBWAY® Franchisehouder, om feedback van de Franchisehouder te verkrijgen, tevredenheidsenquêtes van de Franchisehouder te doen, promoties aan zulke SUBWAY® Franchisehouder aan te bieden en andere informatie in verband met service te versturen. De Persoonlijke Informatie van een SUBWAY® Franchisehouder kan ook gebruikt worden om met de SUBWAY® Franchisee te communiceren wat betreft de account(s) met VPS. De Persoonlijke Informatie van een SUBWAY® Franchisehouder kan ook gegeven worden aan een koerier of een expediteur van vrachtgoederen om een bestelling te vullen waar SUBWAY® Franchisehouders van VPS om gevraagd kunnen hebben.


D. Klanten van SUBWAY® restaurants. VPS verzamelt geen Persoonlijke Informatie van een klant tenzij de klant rechtstreeks contact opneemt met VPS. Houders van SUBWAY® reward-kaarten en SUBWAY® cashkaarten kunnen vrijwillig hun kaarten registreren via www.tellsubway.com, dat door VPS wordt beheerd. Om een SUBWAY® kaart te registreren kan de klant gevraagd worden om Persoonlijke Informatie te verstrekken waaronder, maar niet beperkt tot: geboortedatum, SUBWAY® nummer, mobiel telefoonnummer, en e-mailadres. U MOET DERTIEN (13) JAAR OUD OF OUDER ZIJN OM EEN SUBWAY® KAART TE REGISTREREN. De verkoopgeschiedenis van een geregistreerde SUBWAY® kaart kan ook gekoppeld zijn aan deze informatie. VPS gebruikt deze informatie als onderdeel van zijn programma voor verloren/gestolen kaarten en om de klant doelgerichte aanbiedingen te geven van de SUBWAY® restaurants die de klant bezoekt en van geselecteerde derden, zoals leveranciers van producten die via het SUBWAY® systeem worden aangeboden en die VPS zal doorsturen aan de klant. Als u een SUBWAY® kaard hebt geregistreerd en u wenst geen promotionele materialen te ontvangen gekoppeld aan uw gebruik van de SUBWAY® kaart, dan kunt u uw voorkeuren bijwerken op www.tellsubway.com.


E. Kiezen om het gebruik van Persoonlijke Informatie door VPS te beperken. Als u niet wilt dat VPS uw Persoonlijke Informatie gebruikt of met iemand deelt met als doel u marketing of promotioneel materiaal te sturen, neem dan contact op met de VPS-Privacyfunctionaris op privacyofficer@ipcoop.com. Als u geen verdere e-mailberichten wilt ontvangen van VPS kunt u kiezen om dit te doen door middel van de “opt-out” voorziening of door de link Opzeggen in het e-mailbericht te gebruiken. Uw verzoek wordt onmiddellijk verwerkt en het kan zijn dat u nog marketing communicatie ontvangt die al verwerkt is of die verzonden werd voordat VPS uw verzoek tot stopzetten heeft ontvangen.


IV. Opslaan, bekendmaken en bijhouden van Persoonlijke Informatie


А. Opslaan van Persoonlijke Informatie. VPS gebruikt commercieel redelijke pogingen om te verzekeren dat Persoonlijke Informatie beschermd is tegen verlies, toegang, gebruik, wijziging, bekendmaken of misbruik. Alle commercieel redelijke stappen worden ondernomen om niet-gemachtigd gebruik van uw Persoonlijke Informatie te voorkomen. Persoonlijke informatie die u kunt identificeren en die door VPS verzameld wordt, kan bewaard en verwerkt worden in de Verenigde Staten of enig ander land waar VPS en zijn gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigers vestigingen hebben en door de Websites te gebruiken; u stemt in met zulk een overdracht van informatie buiten uw land.


B. Bekendmaken van Persoonlijke Informatie. Met uitzondering zoals beschreven wordt in dit Privacybeleid zal VPS uw Persoonlijke Informatie niet bekendmaken aan derden, tenzij u daar om verzoekt of er anderszins mee instemt dat de informatie wordt bekengemaakt of als de bekendmaking vereist is of geautoriseerd wordt door de wet, of indien VPS, te goeder trouw, bepaalt dat zulke bekendmaking noodzakelijk is om: (a) in compliance zijn met de wet of in compliance zijn met een wettelijk exploot dat wordt betekend aan VPS of zijn Websites (b) de rechten of eigendom van VPS, de Websites of de gebruikers van de Websites van VPS te beschermen of te verdedigen; (c) te reageren onder dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van SUBWAY® Franchisehouders en/of medewerkers van, gebruikers van de Websites of het publiek te beschermen.


C. Bijhouden van Persoonlijke Informatie. VPS houdt uw Persoonlijke Informatie alleen bij zolang als noodzakelijk is om aan het (de) doel(en) te voldoen waarvoor de informatie werd verzameld en om toepasselijke wetten na te leven. Uw toestemming om uw Persoonlijke Informatie voor zulke doeleinden te gebruiken blijft geldig na het beëindigen van VPS' relatie met u.


D. Veiligheid. VPS tracht uw Persoonlijke Informatie te beschermen door fysieke, elektronische of procedurele veiligheidsmaatregelen te nemen die geschikt zijn voor de gevoeligheid van de informatie in haar bezit. Deze maatregelen omvatten veiligheidsmaatregelen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen verlies of diefstal, zoals niet-gemachtigde toegang, bekendmaking, kopiëren, gebruik en wijziging van informatie.

VVPS beveiligt uw Persoonlijke Informatie op internet door praktijken te gebruiken die als de norm in de industrie worden aanzien. Hoewel gewaarborgde veiligheid niet bestaat, al dan niet op internet, doet VPS commercieel redelijke pogingen om het verzamelen en de veiligheid van zulke informatie consistent te maken met die Privacybeleid en alle toepasselijke wetten en reglementen.

De Websites gebruiken allerlei verschillende veiligheidsmaatregelen ontworpen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen van gebruikers zowel binnen als buiten VPS, waaronder het gebruik van coderingsmechanismen, zoals Secure Socket Layers of SSLs, wachtwoordbescherming, en andere veiligheidsmaatregelen om ongemachtigde toegang tot uw Persoonlijke Informatie te helpen voorkomen. Dit helpt bij het behouden van de confidentialiteit, privacy, en integriteit van uw Persoonlijke Informatie en helpt om eventuele transacties of services waar u om kunt verzoeken of die u kunt initiëren en/of uitvoeren op de Websites te beschermen tegen verlies, misbruik, interceptie en hacking.


V. VPS-Websites en websites van derden


Om u te conveniëren kan VPS op de Websites links vermelden naar andere websites. VPS verschaft deze links alleen als een conveniënte en VPS keurt niet de inhoud of services goed die door deze andere websites, of door het privacybeleid van deze websites, wordt aangeboden. Dit Privacybeleid dekt alleen Persoonlijke Informatie die VPS verzamelt via de Websites, en websites die niet door of in naam van VPS worden beheerd en waarvan er links aanwezig zijn op de Websites, kunnen een privacybeleid hebben dat beduidend verschilt van dit Privacybeleid. VPS heeft de Websites zodanig gestructureerd dat het redelijk duidelijk is wanneer u een Website verlaat en toegang krijgt tot een andere website. VPS moedigt u aan om het privacybeleid door te nemen van elke website die u bezoekt via een link van de Websites om te verzekeren dat u akkoord gaat met zulk beleid. VPS is niet verantwoordelijk voor het gedrag of het beleid van derden. De Persoonlijke Informatie die u verstrekt aan derden wordt niet beschermd door dit Privacybeleid. U moet zorgvuldig het privacybeleid van een website van derden dat gekoppeld is aan of op de Websites aanwezig is, na te kijken.


VI. Kinderen en verzamelen van gegevens


VPS houdt zich aan de federale privacybeschermingsnormen zoals vermeld in de Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”). VPS geeft om de veiligheid van kinderen. VPS laat niet bewust toe dat iemand die jonger is dan dertien (13) jaar oud Persoonlijke Informatie verschaft aan VPS. Kinderen die jonger zijn dan dertien (13) jaar oud moeten uitdrukkelijke toestemming krijgen van een ouder of voogd voordat ze Persoonlijke Informatie over zichzelf via internet indienen. Als een kind jonger dan dertien (13) jaar oud aan VPS Persoonlijke Informatie heeft gegeven zonder de toestemming van een ouder of voogd, dan dient de ouder of voogd van dat kind onmiddellijk contact op te nemen met de Privacyfunctionaris op privacyofficer@ipcoop.com. VPS zal commercieel redelijke pogingen ondernemen om de informatie van zulk een kind van de servers te verwijderen.


VII. Privacyrechten in Californië


Volgens de wetten van Californië kunnen inwoners van Californië aan ondernemingen met wie ze een zakelijke relatie hebben nu vragen om bepaalde informatie over zulke ondernemingen te verkrijgen wat betreft het delen van Persoonlijke Informatie met derden voor doeleinden van direct marketing tijdens het afgelopen jaar.

Het is het beleid van VPS om alleen Persoonlijke Informatie te delen voor doeleinden van direct marketing geïnformeerde toestemming. Van tijd tot tijd kan VPS, met uw toestemming, Persoonlijke Informatie delen met zijn dochtermaatschappijen en/of gelieerde ondernemingen voor doeleinden in verband met relevante aan u verstrekte marketingservices, -producten en -programma's. Als u eerder VPS zulke toestemming hebt gegeven maar niet langer wenst dat uw Persoonlijke Informatie wordt gedeeld, neem dan contact op met de VPS-Privacyfunctionaris op privacyofficer@ipcoop.com en vraag om een verandering te maken in en/of opt-out van communicatieverstrekking zonder daarvoor te hoeven betalen.


VIII. Internationale gegevensoverdrachten


VPS kan de verzamelde Persoonlijke Informatie overbrengen naar landen die niet het land zijn waar de informatie aanvankelijk werd verzameld. Het is mogelijk dat deze klanten niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het land waarin u aanvankelijk de Persoonlijke Informatie hebt verschaft. Wanneer VPS uw Persoonlijke Informatie overbrengt naar andere landen, zal VPS die Persoonlijke Informatie beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid.


IX. De Canadese wet inzake bescherming van Persoonlijke Informatie en elektronische documenten (“PIPEDA”).


Canada heeft een federale privacywet, de Personal Information Protection and Electronic Documents Act ("PIPEDA"), die tien (10) "Principes inzake eerlijke informatie" bevat met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie. IPC houdt zich aan deze Principes voor eerlijke informatie inzake Persoonlijke Informatie verzameld en/of overgebracht van Canada, en deze zijn als volgt:


 • Principe 1 - Verantwoordelijkheid. Een organisatie is verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die het in zijn bezit heeft en zal een persoon of personen aanstellen die er verantwoordelijk voor zijn dat de organisatie de principes inzake eerlijke informatie naleeft.

 • Principe 2 - Identificatiedoeleinden. De doelen waarvoor persoonlijke informatie wordt verzameld wordt door de organisatie geïdentificeerd op het moment waarop of het moment voordat de persoonlijke informatie wordt verzameld.

 • Principe 3 - Toestemming. De kennis en toestemming van de persoon worden vereist voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van persoonlijke informatie, behalve als dit ongepast is.

 • Principe 4 - Beperken van verzamelen van informatie. Het verzamelen van persoonlijke informatie zal beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden die door de organisatie worden bepaald. Informatie zal op een eerlijke en wettige manier worden verzameld.

 • Principe 5 - Beperkt gebruik, bekendmaking, en bijhouden van informatie. Persoonlijke informatie zal niet worden gebruikt of bekend worden gemaakt voor andere doeleinden dan deze waarvoor de informatie werd verzameld, behalve als de persoon daar toestemming voor geeft of indien wettelijk vereist. Persoonlijke informatie wordt bijgehouden zoals het nodig is om aan deze doeleinden te voldoen.

 • Principe 6 - Nauwkeurigheid. Persoonlijke informatie zal zo nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt.

 • Principe 7 - Veiligheidsvoorzieningen. Persoonlijke informatie zal beschermd worden door veiligheidsvoorzieningen die geschikt zijn voor de gevoeligheid van de Persoonlijke Informatie.

 • Principio 8 - Openheid wat betreft beleid en praktijken. Een organisatie zal zonder talmen specifieke informatie inzake zijn beleid en praktijken in verband met het beheer van Persoonlijke Informatie beschikbaar maken voor de personen in kwestie.

 • Principe 9 - Individuele toegang tot persoonlijke informatie. Op verzoek zal een persoon geïnformeerd worden van het bestaan, gebruik en bekendmaken van zijn of haar persoonlijke informatie en zal toegang krijgen tot deze informatie. Een persoon kan de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in vraag stellen en kan de nodige wijzigingen aanbrengen.

 • Principe 10 - Compliance in vraag stellen. Een persoon zal in staat zijn om zaken in verband met compliance met de Principes van eerlijke informatie in vraag te stellen en te richten aan de aangewezen persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor compliance in de organisatie.

X. Veilige haven compliance.


VPS is in compliance met de vereisten van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken voor veilige haven wat betreft het overbrengen van Persoonlijke Informatie van het Europees Economisch Gebied en Zwitserland naar de Verenigde Staten. VPS is zelf gecertificeerd in het kader van de veilige haven privacy zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en Zwitserland wat betreft het verzamelen, opslaan, gebruik, overbrengen en andere verwerking van persoonlijke gegevens die overgedragen worden van het Europees Economisch Gebied en/of Zwitserland naar de VS, overeenkomstig met de EU richtlijn inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. De principes van veilige haven compliance zijn:


 • Kennisgeving - personen moeten op de hoogte worden gesteld dat hun gegevens worden verzameld en hoe ze worden gebruikt;

 • Keuze - personen moeten de kans hebben voor een opt-out wat betreft het verzamelen en doorsturen van de gegevens naar derden;

 • Doorsturen - gegevensoverbrenging naar derden mag alleen gebeuren als het gaat om andere organisaties die nauwkeurige principes inzake bescherming van gegevens toepassen;

 • Veiligheid - redelijke pogingen moeten worden genomen om verlies van verzamelde informatie te voorkomen;

 • Gegevensintegriteit - gegevens moeten relevant en betrouwbaar zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld;

 • Toegang - personen moet in staat zijn om toegang te krijgen tot informatie die over hen wordt bijgehouden en deze informatie te corrigeren of te wissen als deze niet accuraat is; en

 • Handhaving van de bepalingen - er moeten effectieve manieren zijn om erop toe te zien dat deze principes worden nageleefd.

Verdere informatie wat betreft de veilige haven principes en het certificatieproces kunnen worden gevonden op www.export.gov/safeharbor


Bovendien houdt het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken een lijst bij met alle organisaties die de principes van veilige haven naleven en die hier toegankelijk is http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list


XI. Leden van de Europese Unie.


Als u een resident bent van een lidstaat van de Europese Unie en vragen of klachten hebt, richt deze dan eerst aan de VPS-Privacyfunctionaris. VPS is gevestigd in de Verenigde Staten, en dit geldt ook voor deze Website en de meeste VPS-programma's en services die beschikbaar zijn. Alle kwesties inzake privacyproblemen en deze Website zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten in de staat Florida. Als de VPS-Privacyfunctionaris niet op toereikende wijze een klacht behandelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van zulk een klacht, dan zal de betwisting, controverse of klacht beslecht worden door arbitrage onder beheer van een arbitragedienst, zoals de Amerikaanse arbitragevereniging (“AAA”). Alle arbitrages zullen in de Engelse taal worden gehouden. Een oordeel dat door de bemiddelaar wordt geveld, kan voor een rechtbank worden gebracht in om het even welk rechtsgebied. De kosten van arbitrage zullen door beide partijen in gelijke mate worden gedragen. Miami, Florida, VS zal de vestiging zijn voor alle hoorzittingen en zulke hoorzittingen zullen geschieden voor één enkele bemiddelaar. U kunt ook klachten indienen bij de Federal Commissie voor Economische Zaken of via de telefoon op (202) 382-4357.


XII. Contactinformatie


Indien u vragen of klachten hebt, of u wenst toegang te krijgen tot uw Persoonlijke Informatie of wenst uw Persoonlijke Informatie te corrigeren of te wissen, neem dan contact op met de VPS-Privacyfunctionaris. The VPS-Privacyfunctionaris kan bereikt worden op: 1-888-445-9239; via fax op: (305) 670-4465; via e-mail op privacyofficer@ipcoop.com; of via de post op Value Pay Services, LLC, 9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800, Miami, FL 33156, Attentie: Privacyfunctionaris. Indien nodig zal de Privacyfunctionaris contact opnemen met een andere medewerker voor assistentie bij het voltooien van de verzochte taak.


Als u contact wenst op te nemen met de DAI Privacyfunctionaris, kan de DAI Privacyfunctionaris worden bereikt via de telefoon op: (203) 877-4281 of 1-800-888-4848; via fax op: (203) 876-6690; via e-mail op privacyofficer@subway.com; of via de post op Doctor’s Associates Inc., 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, VS.


Als u contact wenst op te nemen met de FWH Privacyfunctionaris, kan de FWH Privacyfunctionaris worden bereikt via de telefoon op: (203) 877-4281; via fax op: (203) 783-7479; via e-mail op privacyofficer@subway.com; of via de post op Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


XIII. Veranderingen in dit Privacybeleid


Van tijd tot tijd zal VPS dit Privacybeleid bijwerken. Wanneer VPS veranderingen post inzake dit Privacybeleid zal het ook de "revisiedatum" hieronder aanpassen. Als er belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden gemaakt, zal VPS u op de hoogte brengen via e-mail of via een bericht op de homepage van de Website met een beschrijving van de belangrijke veranderingen. VPS moedigt u aan om geregeld dit Privacybeleid door te nemen zodat u op de hoogte bent hoe VPS uw informatie beschermt en om op de hoogte te zijn van eventuele veranderingen in uw Privacybeleid. Uw blijvend gebruik van de Website na het posten van het gereviseerde Privacybeleid wordt als toestemming beschouwd van zulke veranderingen. Dit Privacybeleid wordt geïncorporeerd in de Voorwaarden waar de verschillende Websites en eventuele programma of servies die door of in naam van VPS worden bestuurd of beheerd aan onderworpen zijn. Alle veranderingen in dit Privacybeleid gaan onmiddellijk van kracht nadat ze door VPS worden gepost.


XIV. Veranderingen en/of wijzigingen vereist door de wetten in andere rechtsgebieden


Bijgewerkt 15 augustus 2011


Restaurant

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE